CS 1.6 console parancsok

A console-t a billentyűzet 0-ás gombjával tudjuk lehívni. Miután lehívtuk a console-t gépeljük be a /rcon jelszó parancsot. Nyomunk egy ENTER-t, majd ezután begépeljük a kívánt parancsot. Következő parancsnál már csak az utasítást kell megadni, nem kell újra a jelszót megadnunk. Ezeket a változókat csak a szerver operátorok tudják kezelni, aki az rcon jelszó birtokában vannak. A parancsok utáni x jel, az értékek helyeit jelenti.

Alapvető beállítások

Szerverváltozók és azok magyarázatai:
 • mp_startmoney x

A kezdőpénzt állítja be a körök elején. Alapesetben ez az érték 800 (ez a minimum), a maximálisan megadható összeg pedig 16000.

 • mp_logdetail x

A logok részletességét állíthatod ezzel a paranccsal. Meglehetősen hely -és erőforrásigényes egy-egy ilyen log, ezért kezeld óvatosan. 0 = alapeset, nem logolja a támadásokat; 1 - ellenfelek támadásainak logolása; 2 = csapattársak támadásának logolása; 3 = mindkettő logolása.

 • mp_playerid x

Ez határozza meg, hogy mit látnak a játékosok, ha célkeresztjüket egy ellenfélre, túszra vagy csapattársa emelik. 0 = alapeset, a játékosok minden infót látnak csapatszínekkel; 1 = a játékosok látják saját társaik infóját és a túszokét színekkel; 2 = nincsenek infók.

 • mp_forcechasecam x

A halottak megfigyelésének korlátozója. 0 = alapeset, kikapcsolja a korlátozásokat (bárki, bárkit, bárhogy megfigyelhet); 1 = a játékosok csak saját csapattársaikat követhetik; 2 = a játékosok nem mozoghatnak halottként (ott maradnak, ahol meghaltak).

 • mp_fadetoblack x

Ez is a megfigyelést korlátozza, de erélyesebben. 0 = nincs hatással a játékra; 1 = mindenféle követést és kamerát kikapcsol (a játékos képernyője az új körig elsötétül).

 • mp_buytime x

A vásárlásra felhasználható időt határozza meg percekben (ez nem a kör előtti várakozási időt állítja, csak, hogy meddig engedélyezett a vásárlás a kör megkezdése után). A legkisebb érték 0.25, maximum nincs.

 • mp_roundtime x

Meghatározza egy kör időtartamát percekben. A minimum 1 perc, a maximum 9. Az alapeset 5 perc.

 • mp_timelimit x

Egy mapon eltöltött időt határozza meg percekben. Alapesetben 20 perc.

 • mp_maxrounds x

A lejátszható körök számát maximalizálja. Ha ezt az értéket hamarabb érik el a csapatok, mint a timelimit-et vagy winlimit-et a map véget ér. 0 = alapeset, nincs max. kör szám.

 • mp_winlimit x

A megynerhető körök számát maximalizálja. Ha egy csapat eléri ezt az értéket a timelimit vagy maxrounds elérése előtt a map véget ér. 0 = alapeset, nincs max. megnyerhető kör szám.

 • allow_spectators x

Megfigyelés engedélyezése. 1 = engedélyezi; 0 = tiltja. Ez játékon kívüli megfigyelőkre vonatkozik, nem a halottakra.

 • mp_autokick x

Szabályozza a TK-t elkövető játékosok automatikus bannolását és a „semmittevők” (nem mozog egyáltalán) kirúgását. 1 = alapeset, bekapcsolva; 0 = kikapcsolva.

 • mp_autoteambalance x

A csapatok automatikus elosztását szabályozza. 1 = alapeset, bekapcsolva; 0 = kikapcsolva.

 • mp_c4timer x

A bomba aktiválása és a felrobbanás közt eltelt időt szabályozza másodpercekben. Alapesetben 45, a minimum 15, a maximum 90 másodperc.

 • mp_flashlight x

Szabályozza a lámpák használatát. 1 = alapeset, bekapcsolva; 0 = kikapcsolva.

 • mp_footsteps x

A lépéshangokat szabályozza. 1 = alapeset, bekapcsolva; 0 = kikapcsolva.

 • mp_freezetime x

A kör kezdése előtt eltelt időt határozza meg másodpercekben, ami alatt a játékosok felszerelést vásárolhatnak maguknak. Az alapeset 6, 0 = kikapcsolva.

 • mp_friendlyfire x

A csapattárs sebzést szabályozza. 1 = bekapcsolva; 0 = alapeset, kikapcsolva.

 • mp_hostagepenalty x

Meghatározza, hogy hány túsz megölése után rúgja ki a szerver a játékost. Az alapeset 0 = kikapcsolva.

 • mp_limitteams x

Ez meghatározza, hogy egy csapatban max. hány fővel lehetnek többen, mint a másikban. Az alapeset 2, 0 = nincs limit.

 • mp_logmessages x

A chatüzeneteket menti el logfájlokba. 1 = alapeset, bekapcsolva; 0 = kikapcsolva.

 • mp_mapvoteratio x

Meghatározza, hogy hány százaléka szükséges a játékosok szavazatainak ahhoz, hogy adott mapra váltson a szerver. Az alapeset 0.60 (60%), a minimum 0.0, a maximum 1.0.

 • mp_kickpercent x

Meghatározza, hogy hány százalék szükséges ahhoz, hogy a játékosok kirúgják egy csapattársukat. Az alapeset 0.66 (66%), a minimum 0.0, a maximum 1.0.

 • mp_tkpunish x

Ez meghatározza, hogy csapattárs megölése esetén kimaradjon-e adott játékos a következő körből. 1 = bekapcsolva; 0 = alapeset, kikapcsolva.

 • sv_restart x vagy sv_restartround x

Meghatározza, hogy egy map betöltése után hány másodperccel indítsa újra a szerver a mapot. Az alapeset 0 = kikapcsolja az újraindítást. Pl. az 5 azt jelentené, hogy a szerver a map betöltése után 5 másodperccel újraindítaná a mapot és aztán az értéket 0-ra állítaná vissza.

 • hostname „szerver neve”

Szerver nevének a meghatározása

 • sv_contact „admin címe”

Add meg az email címet vagy url-t, ahol elérhető a szerver adminja

 • sv_region „Hungary”

Régiómeghatározás ahol működik a szerver

 • sv_password „jelszó”

A szerverre való belépéshez szükséges jelszó (ha üresen hagyod akkor nem lesz jelszó)

 • rcon_password „jelszó”

Az rconhoz szükséges jelszót határozza meg, mellyel adminként tevékenykedhetsz a szerveren

 • mp_timelimit 20

Egy mapon eltöltött idő (percben)

 • mp_friendlyfire 1

Firendly Fire be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_limitteams 2

Megahtározza, hogy egy csapat hány fővel lehet több, mint a másik

 • mp_flashlight 1

Flash általi vakulás engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_buytime 0.5

Vásárlásra időtartama

 • mp_roundtime 3

Egy kör időtartama (percben)

 • mp_tkpunish 0

TK (teamkill) büntetés be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, TK-zó következő kör elején meghal; 0=kikapcsolva, nincs büntetés)

 • mp_c4timer 45

Bomba élesítése és felrobbanása között eltelt idő (másodpercekben)

 • mp_freezetime 6

Kör eleji idő, mely alat csak vásárolni lehet, mozogni nem (másodpercekben)

 • mp_logdetail 1

Üzenetek logolásának be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_decals 30

Maximálisan megjeleníthető logók és vér/fegyver nyomok

 • mp_startmoney 800

Kezdő összeg

 • mp_maxrounds 0

Maximálisan lejátszható kör adott mapon az mp_timelimit által meghatározott időn belül

 • mp_winlimit 0

Maximálisan megnyerhető kör adott mapon az mp_timelimit által meghatározott időn belül

 • mp_footsteps 1

Lépéshangok be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_autoteambalance 1

Automatikus csapat erőkiegyenlítés (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_pausable 0

Kliensek jogának szabályozása a játék szüneteltetésére (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_maxspeed 320

Kliensek maximális mozgási sebessége

 • sv_timeout 240

Az idő, ami után bontja a szerver a játékossal a kapcsolatot (ha nem csinál semmit, kifagy, stb.)

 • sv_cheats 0

Csalások be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_airaccelerate 10

Levegőben mozgás sebessége

 • sv_lan 0

Szerver típusának meghatározása (1=LAN szerver, 0=Internetes szerver)

 • sv_allowdownload 1

Szerverre feltöltés engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_allowupload 1

Szerverről letöltés engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_alltalk 0

Játék közbeni kommunikáció szabályozása (1=mindenki hall mindenkit, 0=csak az elő csapattársak hallják egymást)

 • sv_gravity 800

Gravitáció mértéke

 • sv_filterban 1

Az IP cím alapján történo bannolást szabályozza (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • sv_voiceenable 1

Hangkommunikáció be -és kikapcsolása (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_chattime 8

A mapváltások között várakozási idő (másodpercekben)

 • mp_autokick 0

A TK-t elkövető és a mozdulataln játékosokat automatikusan kirúgja (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • mp_hostagepenalty 0

Meghatározza, hogy hány túsz megölése után rúgja ki a szerver a játékost

 • mp_forcechasecam 0

Megfigyelés szabályozása (1=bekapcsolva, 0=nincs korlátozás)

 • mp_fadetoblack 0

Megfigyelés be -és kikapcsolása (0= nincs hatással a játékra; 1=a játékos képernyoje az új körig elsötétül)

 • mp_playerid 0

Célkereszt infók szabályozása (0=a játékosok minden infót látnak csapatszínekkel; 1=a játékosok látják saját társaik infóját és a túszokét színekkel; 2=nincsenek infók)

 • mp_allowspectators 1

Játékon kívüli megfigyelők engedélyezése (1=bekapcsolva, 0=kikapcsolva)

 • decalfrequency 30

Logók megjelenítésének szabályozása (másodpercekben)

PING-ek szabályozása

Az alábbi parancsok a szerver netkapcsolatát befolyásoló beállítások. Nem megfelelő használat esetén nagy LAG-ot okozhatnak.:
 • sv_maxrate 20000

Megengedett legnagyobb sávszélesség a szerveren

 • sv_minrate 14000

Megengedett legkisebb sávszélesség a szerveren

 • sv_maxupdaterate 101

Meghatározza, hogy hányszor kap információt a felhasználó a szervertől percenként maximálisan

 • sv_minupdaterate 60

Meghatározza, hogy hányszor kap információt a felhasználó a szervertől percenként maximálisan

 
cs1.6_console_parancsok.txt · Utolsó módosítás: 2012/05/31 20:14 (külső szerkesztés)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki